Lập bảng dự toán chi phí vật tư

Trang trước Trang sau

Lập bảng dự toán chi phí vật tư

Quản lý tài chính: Trong màn hình chính, từ menu bên trái click Quản lý tài chính, màn hình quản lý tài chính như hình sau:

Trong màn hình Quản lý tài chính, để tạo bảng dự toán chi phí vật tư: Lập dự toán tài chính, trong bảng này sẽ liệt kê các hạng mục dự toán đã đề xuất

- Tạo phiếu dự toán vật tư

- Tạo phiếu dự toán thuê thiết bị

- Tạo phiếu dự toán chi phí hạng mục

Để tạo phiếu dự toán vật tư bạn click vào button (nút) Tạo phiếu + rồi chọn Dự toán vật tư


Giao diện tạo phiếu dự toán vật tư như hình sau: Trong màn hình này có các trường cần điền và chọn

- Phòng ban/Kho: Trường này bạn chọn tên phòng/kho đề xuất

- Gửi đến: Trường này bạn cần chọn người (tài khoản) nhận thông tin phê duyệt phiếu đề xuất này

Ví dụ: Nhân viên gửi trưởng bộ phận; Chi huy trưởng gửi cho trưởng bộ phận, hoặc quản lý dự án; 

- Cung cấp cho: Trường này là đơn vị, kho được thừa hưởng từ phiếu đề xuất này

- Tên phiếu đề xuất: Tên phiếu ngắn gọn, gợi nhớ 

Thêm danh mục vật tư cần đề xuất: Click button (nút) + để thêm óa

- Số lượng dự toán

- Đơn giá theo dự toán

- Ngày cấp để sử dụng

Sau khi điền các thông tin trên bạn cần nhấn Lưu để hoàn thành mục thêm 

Sau khi thêm danh mục vật tư hoàn tất, để kết thúc tạo phiếu bạn cần nhấn button (nút) Lưu phiếu

* Trong quá trình tạo phiếu có thể bạn sẽ có những sai sót bạn có thể sửa lại bằng cách vào Quản lý đề xuất > Phiếu đề xuấtTrang trước Trang sau