Hướng dẫn người dùng sử dụng

Trang trước Trang sau

Hướng dẫn người dùng sử dụng

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng là một phần không thể thiếu đối với người dùng. Với một ứng dụng mới bất kỳ, người dùng nên đọc tổng quan qua phần hướng dẫn trợ giúp để nắm tổng quan và giúp cho người dùng có cái nhìn tổng quan và hiểu các chức năng cơ bản có trong ứng dụng.

Hướng dẫn sử dụng MyData

Click xem các bài hướng dẫn có tính liên tiếp với nhau


Trang trước Trang sau