Xem và sửa thông tin, mật khẩu tài khoản người dùng

Trang trước Trang sau

Xem và sửa thông tin, mật khẩu tài khoản người dùng

Để xem thông tin tài khoản người dùng 

Cách 1: Click vào biểu tượng avatar hoặc tên người dùng như hình sau

Cách 2: Click vào biểu tượng avatar người dùng góc trên bên phải màn hình, sau đó click vào "Hồ sơ" để vào xem thông tin người dùng.

Sửa hồ sơ người dùng


Thay đổi mật khẩu hiện tại bằng mật khẩu mới, sau khi thay đổi bạn cần nhấn nút "Lưu" để lưu lại mật khẩu mới vừa thay đổi.

Xem danh sách thông tin người dùng trong hệ thống

Tìm tài khoản người dùng theo ký tự alphabet (a - z)


Trang trước Trang sau