Hướng dẫn đăng nhập hệ thống quản lý doanh nghiệp

Trang trước Trang sau

Hướng dẫn đăng nhập hệ thống quản lý doanh nghiệp

Trước tiên, để đăng nhập vào hệ thống bạn cần mở một trong các trình duyệt web: IE, Chrome, Firefox...

Bước 1: Gõ đường dẫn vào trình duyệt web như sau:Bước 2: Để đăng nhập hệ thống bạn cần có tên người dùng (tài khoản) và mật khẩu. Dòng thứ nhất bạn gõ tên tài khoản người dùng, dòng thứ hai bạn gõ mật khẩu, sau đó click vào nút "ĐĂNG NHẬP" để vào hệ thống.Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống ứng dụng quản lý doanh nghiệp. Giao diện này có khác nhau tùy theo chức năng của từng nhân viện.Trang trước Trang sau