Trao đổi tin nội bộ

Trang trước Trang sau

Trao đổi tin nội bộ

Trao đổi tin nội bộ (mail nội bộ) trong công ty

- Màn hình giao diện trong mục Trao đổi tin

Mặc định mục Trao đổi tin hiển thị nội dung trong Hộp tin đến


Tạo mẫu tin cần gửi bằng cách click vào nút Biên soạn


Trang trước Trang sau