Danh mục Thư viện tài liệu
Tài liệu doanh nghiệp
TÀI LIỆU ĐƯỢC XEM NHIỀU

KPI Chỉ số đánh giá công việc

Danh mục tài liệu:

KPI Chỉ số đánh giá công việc

CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC
 
 
Việc đánh giá công việc là tùy thuộc vào phương pháp của mỗi công ty, nhưng sau khi đánh giá, đây là những số liệu bạn cần quan tâm.
 
1. Tỷ lệ nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ:
 
Công thức = số nhân viên không hoàn thành/ tổng số nhân viên.
 
Bạn xem xét tỷ lệ này của toàn công ty và của từng bộ phận. 
 
Tỷ lệ quá thấp của công ty hoặc từng bộ phận làm bạn cần chú ý. Đôi khi bạn cũng cần phải xem lại, các tỷ lệ quá thấp là do sếp bộ phận đó đánh giá quá khắt khe, ngược lại hầu như không có nhân viên bị đánh giá kém hoặc tốt cũng làm bạn lưu ý (sếp có xu hướng bình quân chủ nghĩa).
 
2. Tỷ lệ nhân viên hoàn thành 100 % công việc:
 
Tỷ lệ này cho bạn biết số nhân viên đảm bảo công việc là bao nhiêu?
 
Bạn nên so sánh tỷ lệ này giữa các bộ phận với nhau, và giữa các tháng với nhau.
 
3. Tỷ lệ nhân viên có thái độ tốt trở lên.
 
Đối với các công ty ngành dịch vụ, tỷ lệ ngày vô cùng quan trọng, bạn cần xem xét cụ thể tỷ lệ thái độ tốt và không tốt của từng bộ phận để xem xét một cách chính xác hơn.
 
4. Tỷ lệ mức độ vi phạm nội quy:
 
Tỷ lệ này bằng số lượng vi phạm trong một tháng.
 
Bạn có thể phân loại vi phạm theo bộ phận, nếu gom theo lĩnh vực thì càng tốt, ngoài ra bạn có thể phân làm mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

(*) Chú ý: Mọi sự cố về tải tập tin. Quý vị vui lòng để lại lời nhắn bên "Nhận xét của bạn" để chúng tôi kịp thời khắc phục. Cảm ơn!

KPI Chỉ số đánh giá công việc


(*) Chú ý: Mọi sự cố về tải tập tin. Quý vị vui lòng để lại lời nhắn bên "Nhận xét của bạn" để chúng tôi kịp thời khắc phục. Cảm ơn!

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Tên tài liệu Loại
kpi-bao-tri KPI bảo trì Tài liệu
kpi-cham-soc-khach-hang KPI chăm sóc khách hàng Tài liệu
kpi-chi-so-danh-gia-cong-viec KPI Chỉ số đánh giá công việc Tài liệu
kpi-cua-hang-sieu-thi KPI cửa hàng siêu thị Tài liệu
kpi-cung-ung-khac KPI cung ứng khác Tài liệu
kpi-danh-gia-khach-hang KPI đánh giá khách hàng Tài liệu
kpi-dao-tao KPI đào tạo Tài liệu
kpi-dau-tu KPI đầu tư Tài liệu
kpi-doi-moi-truong KPI Đội môi trường Tài liệu