Danh mục Thư viện tài liệu
Tài liệu doanh nghiệp
TÀI LIỆU ĐƯỢC XEM NHIỀU

Mô tả công việc nhân viên Phó Giám đốc Thiết bị

Mô tả công việc nhân viên Phó Giám đốc Thiết bị

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Thiết lập cơ cấu tổ chức  hoạt động của Hệ thống quản lý-sửa chữa  thiết bị trong đơn vị theo cơ cấu tổ chức chung của XN , thiết kế công việc để đáp ứng yêu cầu của đơn vị trong từng giai đoạn chiến lược của XN.
Bố trí  nhân sự  phụ trách theo cơ cấu mới tổ chức . phân bổ chức năng , trách nhiệm cho từng bộ phận để bộ máy hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu SX ngày càng cao cho đơn vị.
Soạn thảo các tài liệu về Quản lý thiết bị và Tài liệu Sửa chữa thiết bị của đơn vị theo tiêu chuẩn ISO-9001 -2000 để cụ thể hoá công  việc  đến từng bộ phận ,từng cá nhân phụ trách để xác lập trách nhiệm rõ ràng cho từng người trong Hệ thống  Quản lý –Sửa chữa thiết bị tại  đơn vị . Tổ chức theo dõi và đánh giá hiệu quả thực hiện công tác  để xác định các mục tiêu ngắn , dài hạn  cho công tác thiết bị của  đơn vị nhằm hổ trợ tích cực việc hoàn thành kế hoạch SX của XN. 
Triển khai các Kế hoạch sửa chữa dự phịng hàng tháng –quý –năm  , kế hoạch Kiểm định AT  thiết bị nghiêm ngặt  hàng năm  tại đơn vị . Tổ chức  theo dõi , giám sát việc thực hiện công tác và kịp thời xử lý các thông tin phản hồi từ  các đơn vị trong XN về việc quản lý lý và sửa chữa thiết bị để duy trì  bộ máy SX tại đơn vị hoạt động ổn định và an toàn.
Hoạch định , triển khai kế hoạch  xây dựng  định mức điện  tiêu thụ cho 1 đơn vị SP. Tổ chức theo dõi thực hiện ,   hiệu chỉnh hoàn tất số liệu  và  đề xúât cấp trên ban hành để làm cơ sở theo dõi việc sử dụng năng lượng điện tại đơn vị cho hợp lý.
Triển khai kế hoạch xây dựng Hạn mức vật tư  theo chủ trương của Cty va tổ chức sử dụng hạn mức vật tư  được Cty ban hành cho đơn vị . Tổ chức  theo dõi thực hiện công tác và báo cáo  định kỳ cho cấp trên về Quản lý chi tiêu mua sắm  vật tư  cho  đơn vị (hàng  nội địa và nhập khẩu ) để cấp trên nắm được hoạt động chi tiêu tại đơn vị và có biện pháp can thiệp hữu hiệu khi đơn vị gặp khó khăn về mua sắm vật tư  để duy trì cho sản xuất  ổn định.
Lập nhu cầu tuyển dụng , đào tạo nguồn nhân lực bảo trì , tổ chức đánh giá năng lực công nhân bảo trì hàng năm để kịp thời tham mưu cho Giám đốc công tác phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị.
Triển khai công tác sáng kiến cải tiến ,hợp lý hoá sản xuất trong đơn vị. Tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá và đề xuất cấp trên xét duyệt các đề tài của XN  cho áp dụng và khen thưởng đối với những đề tài mang lại hiệu quả trong công việc ( tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, tăng năng suất lao động) để thúc đẩy mọi người phát huy tính tự giác, làm chủ  hoạt động sản xuất tại đơn vị ngày càng mạnh hơn, và có trách nhiệm cao hơn.
Nghiên cứu đặc biệt hoặc chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên. Tham mưu cho Giám đốc XN  các đề xúât về đầu tư cho đơn vị để  giúp đơn vị nâng cao hiệu suất thiết bị toàn xí nghiệp.
Báo cáo về chuyên môn theo Quy định của Xí nghiệp và Công ty.
Đề xuất Giám đốc Các Kế hoạch :Triển khai, Tổ chức theo dõi thực hiện công tác An toàn lao động –Phòng chóng cháy nổ trong đơn vị để đảm bảo an toàn cho sản xuất.
Đề xuất  Giám đốc Các Kế hoạch :  Triển khai , Tổ chức theo dõi công tác sử dụng năng luợng hợp lý để tiết giảm chi phí cho sản xuất à giá thành sản phẩm hạ à để bán được SP.
 
2. Yêu cầu:
Kỹ sư công nghệ hoặc cơ khí chuyên ngành.
Am hiểu về tất cả các loại Máy moc thiet bi.
Được huấn luyện về Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 : 2000
Được huấn luyện kỹ năng dành cho cán bộ chủ chốt của Cty.
Lãnh đạo tổ chức quản lý được  BP, Tổ , Nhóm làm việc .
Quản lý, giám sát, kiểm tra  được các  Kế hoạch, Phưong án triển khai liên quan đến công tác.  
Hướng dẫn và Thuyết trình được các đề tài liên quan đến công việc cho nhiều người nghe.
Nhạy bén, cẩn trọng và quyết đoán trong hành xử công việc.
Khả năng làm việc tốt dưới cường độ áp lực cao.

(*) Chú ý: Mọi sự cố về tải tập tin. Quý vị vui lòng để lại lời nhắn bên "Nhận xét của bạn" để chúng tôi kịp thời khắc phục. Cảm ơn!

Mô tả công việc nhân viên Phó Giám đốc Thiết bị


(*) Chú ý: Mọi sự cố về tải tập tin. Quý vị vui lòng để lại lời nhắn bên "Nhận xét của bạn" để chúng tôi kịp thời khắc phục. Cảm ơn!

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Tên tài liệu Loại
mo-ta-cong-viec-giam-doc-marketing Mô tả công việc Giám đốc marketing Tài liệu
mo-ta-cong-viec-nhan-vien-marketing Mô tả công việc nhân viên marketing Tài liệu
mo-ta-cong-viec-phu-trach-truyen-thong Mô tả công việc phụ trách truyền thông Tài liệu
mo-ta-cong-viec-quan-ly-thuong-hieu Mô tả công việc quản lý thương hiệu Tài liệu
chuc-nang-nhiem-vu-va-so-do-to-chuc-phong-ban-hang Chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức phòng bán hàng Tài liệu
mo-ta-cong-viec-giam-doc-ban-hang Mô tả công việc Giám đốc bán hàng Tài liệu
mo-ta-cong-viec-giam-doc-chi-nhanh Mô tả công việc Giám đốc chi nhánh Tài liệu
mo-ta-cong-viec-truong-phong-ban-hang Mô tả công việc Trưởng phòng bán hàng Tài liệu
mo-ta-cong-viec-truong-kenh-dai-ly Mô tả công việc Trưởng kênh đại lý Tài liệu
mo-ta-cong-viec-giam-sat-ban-hang-dai-ly Mô tả công việc giám sát bán hàng đại lý Tài liệu
mo-ta-cong-viec-truong-kenh-sieu-thi Mô tả công việc Trưởng kênh siêu thị Tài liệu
mo-ta-cong-viec-giam-sat-ban-hang-sieu-thi Mô tả công việc giám sát bán hàng siêu thị Tài liệu
mo-ta-cong-viec-nhan-vien-ban-hang-sieu-thi Mô tả công việc nhân viên bán hàng siêu thị Tài liệu
mo-ta-cong-viec-truong-kenh-ban-le Mô tả công việc Trưởng kênh bán lẻ Tài liệu
mo-ta-cong-viec-cua-hang-truong Mô tả công việc cửa hàng Trưởng Tài liệu
mo-ta-cong-viec-nhan-vien-ban-hang-cua-hang Mô tả công việc nhân viên bán hàng cửa hàng Tài liệu
mo-ta-cong-viec-nhan-vien-tiep-tan-cua-hang Mô tả công việc nhân viên tiếp tân cửa hàng Tài liệu
mo-ta-cong-viec-truong-nhom-kinh-doanh Mô tả công việc trưởng nhóm kinh doanh Tài liệu
mo-ta-cong-viec-nhan-vien-kinh-doanh Mô tả công việc nhân viên kinh doanh Tài liệu
mo-ta-cong-viec-truong-bo-phan-dich-vu-khach-hang Mô tả công việc trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng Tài liệu