Danh mục Thư viện tài liệu
Tài liệu doanh nghiệp
TÀI LIỆU ĐƯỢC XEM NHIỀU

Mô tả công việc nhân viên kỹ thuật

Mô tả công việc nhân viên kỹ thuật

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:
Tổ chức hệ thống kỹ thuật, Thiết kế thử nghiệm của toàn XN hoạt động hiệu quả, phù hợp theo chính sách, mục tiêu chất lượng của Công ty và phù hợp với hệ thống quản lý tiêu chuẩn  ISO 9001:2000.
Kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý kỹ thuật của từng Xưởng sản xuất.
Xây dựng các phương án và triển khai thử nghiệm các mặt hàng mới, các mặt hàng cải tiến.
Thiết kế các mặt hàng có nguyên liệu mới, xuất khẩu.
Tham mưu cho Ban Gíam Đốc về công tác kỹ thuật chất lượng, chiến lược phát triển các mặt hàng mới.
Xây dựng các phương án kỹ thuật và triển khai thực hiện cho các mặt hàng sản xuất đại trà có yêu cầu cao về chất lượng hoặc những mặt hàng khó sản xuất để đảm bảo chất lượng cho mặt hàng khi sản xuất.
Tham gia làm việc với các nhà thầu phụ về nguyên liệu liên quan đến sản xuất, chất lượng sản phẩm mua vào.
Tham gia và tiếp xúc với các khách hàng Xuất khẩu, Nội địa để phát triển các mặt hàng cải tiến, mặt hàng mới.
Tổ chức công tác Xây dựng, đề xuất ban hành, kiểm tra thực hiện các định mức chất lượng, tiêu hao nguyên – phụ liệu, hóa chất cho các sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm.
Tổ chức công tác Xây dựng, đề xuất, ban hành và kiểm tra thực hiện các quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm.
Kiểm tra, chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý kỹ thuật của từng đơn vị thuộc xí nghiệp.
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cho XN về hoạt động kỹ thuật: chính xác, kịp thời và đầy đủ.
Tham mưu cho Giám đốc XN về công tác quản lý kỹ thuật SP.
Tổ chức và chỉ đạo công tác kiểm tra chỉ tiêu cơ lý, đánh giá chất lượng nguyên liệu đầu vào, theo dõi chất lượng mẻ đầu và kiểm soát trong quá trình sản xuất.
Lập các thủ tục khiếu nại khi nguyên liệu không đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn của Hợp đồng mua nguyên liệu.
Chỉ đạo công tác xây dựng và triển khai thực hiện các quy định về kiểm tra đánh giá nguyên liệu.
Tổ chức và thực hiện nghiên cứu cải tiến hệ thống sản xuất, cải tiến công tác quản lý, sản xuất, kỹ thuật – chất lượng – thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của XN.
Tổ chức đánh giá định kỳ hoạt động sáng kiến cải tiến.
Được quyền yêu cầu các đơn vị liên quan đến kỹ thuật, Thiết kế thử nghiệm trong quá trình sản xuất sản phẩm của XN cung cấp thông tin cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.
Được quyền đề xuất với các cấp lãnh đạo hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, chất lượng, Thiết kế thử nghiệm ngoài phạm vi.
 
2. Yêu cầu:
Tốt nghiệp đại học chuyên nghành công nghệ.
Có kinh nghiệm trong Ngành 5 năm.
Am hiểu quy trình công nghệ sản xuất trong quy trình sản xuất của XN. Có khả năng phân tích, đánh giá và đề xuất các vấn đề liên quan đến công nghệ .
Kiến thức: có kiến thức về quản lý.
Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc.
Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca khi có yêu cầu.

(*) Chú ý: Mọi sự cố về tải tập tin. Quý vị vui lòng để lại lời nhắn bên "Nhận xét của bạn" để chúng tôi kịp thời khắc phục. Cảm ơn!

Mô tả công việc nhân viên kỹ thuật


(*) Chú ý: Mọi sự cố về tải tập tin. Quý vị vui lòng để lại lời nhắn bên "Nhận xét của bạn" để chúng tôi kịp thời khắc phục. Cảm ơn!

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Tên tài liệu Loại
mo-ta-cong-viec-giam-doc-marketing Mô tả công việc Giám đốc marketing Tài liệu
mo-ta-cong-viec-nhan-vien-marketing Mô tả công việc nhân viên marketing Tài liệu
mo-ta-cong-viec-phu-trach-truyen-thong Mô tả công việc phụ trách truyền thông Tài liệu
mo-ta-cong-viec-quan-ly-thuong-hieu Mô tả công việc quản lý thương hiệu Tài liệu
chuc-nang-nhiem-vu-va-so-do-to-chuc-phong-ban-hang Chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức phòng bán hàng Tài liệu
mo-ta-cong-viec-giam-doc-ban-hang Mô tả công việc Giám đốc bán hàng Tài liệu
mo-ta-cong-viec-giam-doc-chi-nhanh Mô tả công việc Giám đốc chi nhánh Tài liệu
mo-ta-cong-viec-truong-phong-ban-hang Mô tả công việc Trưởng phòng bán hàng Tài liệu
mo-ta-cong-viec-truong-kenh-dai-ly Mô tả công việc Trưởng kênh đại lý Tài liệu
mo-ta-cong-viec-giam-sat-ban-hang-dai-ly Mô tả công việc giám sát bán hàng đại lý Tài liệu
mo-ta-cong-viec-truong-kenh-sieu-thi Mô tả công việc Trưởng kênh siêu thị Tài liệu
mo-ta-cong-viec-giam-sat-ban-hang-sieu-thi Mô tả công việc giám sát bán hàng siêu thị Tài liệu
mo-ta-cong-viec-nhan-vien-ban-hang-sieu-thi Mô tả công việc nhân viên bán hàng siêu thị Tài liệu
mo-ta-cong-viec-truong-kenh-ban-le Mô tả công việc Trưởng kênh bán lẻ Tài liệu
mo-ta-cong-viec-cua-hang-truong Mô tả công việc cửa hàng Trưởng Tài liệu
mo-ta-cong-viec-nhan-vien-ban-hang-cua-hang Mô tả công việc nhân viên bán hàng cửa hàng Tài liệu
mo-ta-cong-viec-nhan-vien-tiep-tan-cua-hang Mô tả công việc nhân viên tiếp tân cửa hàng Tài liệu
mo-ta-cong-viec-truong-nhom-kinh-doanh Mô tả công việc trưởng nhóm kinh doanh Tài liệu
mo-ta-cong-viec-nhan-vien-kinh-doanh Mô tả công việc nhân viên kinh doanh Tài liệu
mo-ta-cong-viec-truong-bo-phan-dich-vu-khach-hang Mô tả công việc trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng Tài liệu